Tallinn – Tallinnovation Skip to content

Toetame 100 000 € targa linna lahendusi!

Konkurss on avatud! Kandideerimine lõpeb 27. mai!

Osale Tallinnovation innovatsioonikonkursil

Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutavad sel kevadel järjekordselt välja „Tallinnovation“ innovatsioonikonkursi targa linna lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks Tallinnas.

Konkursi fond on kokku 100 000€!

Toetussumma ühe ettevõtte kohta on kuni 30 000 eurot!

Tallinnovation konkursi eesmärk on:

 • suurendada uuenduslike ja väikese jalajäljega tehnoloogiate arendamist ja rakendamist;
 • toetada Tallinna linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd, uudsete tark- või riistavaraliste toodete testimisel ja kasutuselevõtmisel;
 • toetada Tallinna linna ambitsiooni muutuda inimkeskse elukeskkonna ja linnaruumiga keskkonnasõbralikuks ning kestlikuks linnaks;
 • toetada ettevõtete kasvuambitsioone, tootearendust ning sisenemist välisturgudele.

Ettevõtetel, kes ei vaja finantstoetust, kuid soovivad teha koostööd Tallinna linnaga, on võimalus jooksvalt esitada taotlus Test in Tallinn programmi veebilehe kaudu.
Mitterahalise abina on ettevõtetel võimalus saada sobivaid kontakte, avaandmeid ja pilootprojektide käivitamise tuge Tallinna linnas.

 

Kui sul on põnev idee, kuidas luua uusi targa linna lahendusi või muuta olemasolevaid paremaks, siis on see konkurss mõeldud just Sulle. Saada oma idee Tallinnovation konkursile!

Tekkis huvi?

Ideed esitades saad

 • rakendada oma tooteid/teenuseid Tallinna linnas (või pealinnaregioonis juhul, kui tegemist on piiriülese teenuse või tootega);
 • koguda reaalajas kliendipõhist tagasisidet oma tootele/teenusele;
 • saada Tallinna linnalt vajalikke kontakte, nõuandeid, vahendeid (sh taristule ligipääsu vm vajalikku oma projekti elluviimiseks linnakeskkonnas);
 • leida finantsvahendeid Tallinna linnalt pilootprojektide elluviimiseks;
 • saada Tallinna linnalt referentse ja soovitusi oma eksporditegevuse toetuseks;
 • kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge.

Esita taotlus kui Sinu ettevõte

 • on registreeritud Tallinna linna aadressile;
 • on tegutsenud vähemalt viimased 6 kuud (kandideerimise hetkest); 
 • omab vähemalt 1 täiskohaga töötajat;
 • omab käivet viimase 6 kuu jooksul kokku vähemalt 10 000 eurot (kandideerimise hetkest);
 • toote/teenuse rakendamine Tallinna linnas toetab Tallinna linna arengukavas märgitud eesmärke (keskkonnasõbralik, säästlik, uuendusmeelne, kogukondlik);
 • ei oma võlgu riigi või Tallinna linna ees;
 • ei ole likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetluse etapis.

Taotluse esitamiseks peab lahendus olema

Kandideerida saavad kõiksugused targa linna lahendused, ent Rohepealinna toetuseks on eriti oodatud ideed, mis väärindavad ressursse ja suurendavad kestlikkust ning pakuvad lahendusi liikuvusele.

 • toode/teenus on ettevõtte poolt väljaarendatud (prototüüpimise faas on juba läbitud);
 • toode/teenus on uuenduslik;
 • ei ole varasemalt Tallinna linnas rakendatud või on rakendatud, kuid uus lahendus on säästlikum, keskkonnasõbralikum, uuenduslikum, kogukondlik või muul moel paremaid võimalusi loov;
 • vastab konkursi tingimustele, mille leiad tervikuna siit.
 • vastab Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035 strateegilistele sihtidele;
 • projekti lõppedes teisaldab taotleja paigaldatud toote, kui ei lepita teisiti kokku.

Taotluse esitamise protsess

Vastavuse kontroll

Tehnopol kontrollib taotlejat ja taotlust ning projektikirjelduse vastavust taotlusvooru tingimustele. Tehnopol küsib taotlejalt lisainfot.

Eelvaliku tegemine

Tehnopol koostöös Tallinna esindajaga valivad välja parimad ideed ja lahendused ning informeerib taotlejaid esitlusvooru pääsemisest.

Ettekanded komisjonile

Esitlusvooru pääsenud teevad 10 minuti jooksul ettekande komisjonile. Komisjoni kuuluvad Tallinna linna ja Tehnopoli eksperdid, investorid ja mentorid.

Võitjate valik

Komisjon valib parimad, kes saavad kas toetuse ja/või koostöövõimaluse Tallinna linnaga.

Lepingu sõlmimine

Tehnopol sõlmib komisjoni valitud ettevõtetega lepingud, mille kolmas osapool on Tallinna linn.

Täitmise jälgimine

Tehnopol jälgib projekti elluviimist ning väljamaksete tegemist.