Tutvu konkursi võitjatega

Tänavusele Tallinnovation konkursile kvalifitseerus ühtekokku 12 tööd, kelle seast valis komisjon välja viis kõige perspektiivikamat ideed. Täname kõiki konkursil osalenuid ning soovime võitjatele palju õnne ja jaksu oma ideede elluviimisel!

BIKEEP OÜ

Probleem: Tallinn autostub kiirenevas tempos – ummikuid on rohkem kui mitmetes suurlinnades. Ühistranspordi kui kaasaegse ühiskonna eelistatud transpordiviisi kasutus langeb (ehkki see on tasuta). Eelistatakse mugavamaid liikumisviise.

Lahendus: Nutikad ühiskasutatavad ja privaatsed jalgrattagaraažid ühistranspordipeatustesse, mis tagab rohkem kaitset ilmastiku ja varguste eest.

Tulemus: Rohkem inimesi kombineerib jalgratas-ühistransport lahendust. Väheneb autode hulk linnaliikluses, õhk on puhtam, müra ja stressitase madalam.

TEEDE TEHNOKESKUS AS

Probleem: Teehoolduse planeerimisel lähtutakse üldisest prognoosist, puudub asukohapõhine teeilmaprognoos, ilma seirevõrk on hõre ja seadmed on kallid.

Lahendus: Teeilma seireseadmete võrgu loomine, teespetsiilise ilmaprognoosimise käivitamine, vaatlus- ja prognoosandmete avaldamine. Jaamu on kiire ja soodne paigaldada ning tulemused laekuvad ühe tunni jooksul.

Tulemus: Teeilma prognoosimine ja andmete väljastamine optimeerimaks teehoolduse planeerimist ja juhtimist.

R8Technologies

Probleem: Ärikinnisvara tarbib viiendiku kogu energiasektorist, sellest ca 8% moodustavad tehnosüsteemid (ventilatsioon, jahutus, küte). Sageli moodustab sellest suure hulga ülekulu, kuna mugava sisekliima tagamisel ei kasutata reaalaja andmeid ja manuaalselt toimetades võivad tekkida inimlikud eksitused.

Lahendus: Digitaalne operaator, mis on 24/7 töötav tehisintelligentne tarkvara, mis tõstab ärikinnisvara tehnosüsteemide juhtimise järgmisele tasemele. Jälgitakse võtmeidikaatorieid nagu energiatõhusus, mugav sisekliima ja tehniline konditsioon. AI tõstab süsteemi toimivuse efektiivsust ja andmetest lähtuv automatiseeritus analüütika tuvastab (HVAC) süsteemivigu.

Tulemus: Automaatselt ja efektiivselt juhitud HVAC süsteem, mis hoiab kokku kulusid ning muudab süsteemi energiatõhusamaks.

FUSEBOX

Probleem: Tuulikud ja päikesepaneelid ei tooda elektrit regulaarselt. Muutuvate ilmastikuolude tõttu on elektri tootlikkus kas liiga kõrge või liiga madal. Samas nõudlus on enamasti selge struktuuriga.

Lahendus: Ühendada virtuaalsesse elektrijaama hulganisti eri hooneid, et vastavalt vajadusele elektrit rohkem või vähem kulutada või säästa.

Tulemus: Fusebox virtuaalne elektrijaam pakub teenust Balti elektrisüsteemile ja teenib võrgustikuga liitunud elektritootjatele või elektrit tootvatele hoonetele tulu (leides tarbijad hetkedele, kui toimub ületootmine). Eesmärk saavutada 10-40% energiasääst sisekliima juhtimisest.

AIOTEX

Probleem: Avalikus ruumis on palju objekte, mille korrashoiu tagamiseks kulub eri osaliste vahel infot liigutades palju aega. Kõik toimub manuaalselt.

Lahendus: Automatiseerida info jagamise protsess, kasutades selleks objektidele pandud QR-koodi võrgustikku. Selle abil on võimalik saada infot objekti omaniku, haldaja jt. kohta. Objekti rikkest teavitamine on lihtne ja seda saab teha tarbija, kes on tavaliselt kõige rohkem huvitatud selle kordategemisest (nt lastemänguväljakul katkine kiik).

Tulemus: QR-koodidega võrgustiku abil loodud üks tööriist, mis ühendab kõik osalised ühte (kasutajad, omanikud, haldajad ja tööde teostajad). Lahendus seob kokku füüsilised objektid, infosüsteemid, tööde teostajad ning kodanikud ning ei vaja kasutamiseks midagi muud kui tavapärast nutitelefoni.