Tutvu konkursi võitjatega

 

 

2023. aasta Tallinnovationi konkursi võitjad:

Tehnopoli ja Tallinna linna korraldatud innovatsioonikonkursile Tallinnovation laekus tänavu rekordiliselt 25 taotlust. Nende seast valis žürii välja neli ettevõtet, kelle lahenduste jõudmist linnaruumi toetatakse kokku 100 000 euroga. Soovime õnne kõikidele võitjatele!


TrackDeep

TrackDeep plaanib testida Tallinna linnaruumis mehitamata õhusõidukite asukoha ja liikumisvektori määramiseks vajalikku sensorite süsteemi. Projekti eesmärgiks on katsetuste käigus välja selgitada Tallinna U-space ala loomiseks vajaliku sensorite taristu parim paigutusskeem. Ettevõte sai oma lahenduse väljatöötamiseks 30 000 eurot.  


Ibiot

Ibioti (Cleanhand) lahendus näeb ette sensorite paigaldamist prügikonteineritesse, mis seejärel võimaldaks jäätmeveo korraldajal muuta konteinerite tühjendamist vajaduspõhiseks. See aitab linnal raha säästa, vähendada ökoloogilist jalajälge ja muuta jäätmevedu jätkusuutlikumaks. Ibioti lahendus sai 30 000 eurot toetust. Vaata lähemalt videost!


GScan

GScan on välja arendanud müüonskänneri, millega on võimalik konstruktsioonidesse sügavuti näha, tuvastada selle sisemine geomeetria ning kahjustused. Projekti piloteeritakse Tallinnas ja selle raames mõõdetakse ühe Tallinna Linnavaraameti haldusalas oleva hoone rõdupiirde ja välistarindi ristlõiget, samuti on plaanis skannida ühte Tallinnas asuvat silda. GScan sai oma lahenduse väljatöötamiseks 30 000 eurot.

Loe Tallinna linna lehelt või vaata videost lähemalt, kuidas ja mis põhjusel GScan kosmosekiirguse abil Tallinna linnavalitsuse hoone fassaadi skänneerib.

 


LainePoiss

WiseParkeri loodud nutikas poi LainePoiss võimaldab mõõta merel, ookeanil ja siseveekogudel lainekõrgust (täpsusega 1 cm), laine suunda, laine perioodi ja teisi olulisi laineparameetreid. Projekti eesmärgiks on pakkuda linnaelanikele, turistidele ja laiemalt Tallinna mereala kasutajatele reaalajas lainetuse infot Tallinna sadamatest (st lainetuse olud vahetult sadamate läheduses). WiseParkeri projekt sai toetust 10 000 eurot. Vaata lähemalt videost!

Loe võiduprojektide ning teiste lõppvooru pääsenud firmade kohta täpsemalt siit.

G

 

2022. aasta Tallinnovationi konkursi võitjad:

Targa linna lahendusi toetavale Tallinnovationi konkursile laekus sel korral 10 taotlust. Nende hulgast valis Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol välja neli võitjat, kellesse investeeritakse rekordiliselt 100 000 eurot. Palju õnne ja edu projekti läbiviimisel kõikidele võitjatele!


10Lines

10Lines arendab nutikaid roboteid teekatte markeerimiseks. Tänu 10Lines robotitele on võimalik teekatte joonimistöid teostada täpsemalt, efektiivsemalt ning märksa väiksema ökoloogilise jalajäljega.


Koduandur

Koduandur teavitab eakate lähedasi või hooldustöötajaid, kui eakas ei liigu kodus tavapärases rütmis, mis võib viidata kukkumisele või terviserikkele. 

Koduandur_Tehnopol


FOB Solutions ja MyGames

FOB Solutionsi ja MyGamesi poolt väljatöötatud lahendus võimaldab muuta spordiväljakud täiesti iseteeninduslikuks, juhtides broneeringuid, makseid, läbipääsu, valgustust ja muid funktsioone. 


Fudloop

FudLoop arendab nutikaid toidujagamiskappe ja pakub esimese ettevõttena maailmas toidujagamist teenusena. Projekti raames laiendatakse Tallinnas toidujagamiskappide võrku ja luuakse uusi võimalusi toidu ümberjagamiseks. 

2021. aasta Tallinnovationi konkursi võitjad:

Konkursile pakutud lahenduste tase oli kõrge ja konkurents tihe. Sisukaid ideid ja lahendusi laekus nii palju, et esitlusvooru pääses planeeritud kaheksa idee asemel koguni kaksteist. Nende hulgast valiti välja neli võitjat, kelle lahendusi toetatakse. Täname siiralt kõiki konkursist osavõtjaid ja soovime palju õnne võitjatele!


Thinnect

 

Thinnect_Tehnopol

Thinnect Sensing Kalamaja targa kogukonna loomiseks seati üles lahendus, mis jälgib müra taset, liikluse tihedust ning aitab parandada liikluse ohutust Kalamaja erinevatel tänavatel. Liikluse ohutuse parandamine toimub vajadusel intelligentsete valgussignaalide abil olemasolevatel ülekäiguradade märkidel. Lahendus võimaldab võrrelda müra taset ja liikluse tihedust erinevatel tänavatel ööpäeva jooksul terve nädala vältel.

Lahenduse poolt kogutud andmed visualiseeritakse Thinnecti poolt loodud töölaudadel, kuid andmeid on võimalik edastada ka teistesse süsteemidesse, näiteks Tallinn Cumulocity serverisse.

Koostöö Tallinna linnaga sujus kogu projekti vältel hästi. Erinevad Tallinna ametid ning Põhja-Tallinna linnaosa valitsus tegid projekti vältel Thinnectiga head koostööd. Kerkinud küsimused said kiiresti lahendatud, samuti saime kooskõlastuse sensorite paigalduste osas nii Kommunaalametist kui ka Transpordiametist meeldivalt kiiresti.


Solintel

 

Solintel_Tehnopol

Projekti alguses alustas ettevõte alalisvoolu DC/DC päike/tuul keskkontrollseadme elektroonilise lahenduse väljatöötamisega, mis annaks meie kliimas parima tulemuse ja garanteeriks suurima efektiivsuse. Projekti teostamise asukohaks valiti Kalaranna tänav., kuhu paigaldatakse 4 valgustit, mis on aasta lõikes null või positiivse energia kuluga. Samuti hakkas ettevõte arendama võimalust kasutada Solinteli tooteid elektritõukerataste laadimisjaamana, kus kasutataks tõukerataste laadimiseks roheenergiat ja mis korrastaks ka tõukerataste paigutust linnakeskkonnas ajal, kui tõukerattaid ei kasutata.

Koostöö Tallinna linnaga on siiani sujunud väga operatiivselt, professionaalselt ja meeldivalt. Eriti sooviks välja tuua Tarmo Sule abistavat rolli jooksvate küsimuste lahendamisel.


KrattWorks

 

Projekti sisuks oli drooni rakendamine Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (MUPO) patrullide käsutuses ning nendelt kogutud andmete liidestamine kontrollkeskuse ja juhtimistarkvaraga. Projekti eesmärgiks oli tuvastada, milliseid probleeme droonidega saab lahendada, kuidas neid on kõige tõhusam kasutada ja millised on MUPO praktilised nõudmised nende tööd tõhustavatele droonidele ja seda saatvale tarkvaralahendusele. Projekti kestel toimusid mitmed töötoad, mille raames koguti infot MUPO vajaduste kohta: kuidas ja millistes konkreetsetes rakendustes nad droone kasutaksid ning millised on nõuded ja piirangud droonide kasutamisel.

Koostöö Tallinna linnaga, Munitsipaalpolitseiameti ja Tallinna Teaduspark Tehnopoliga toimus väga hästi.

 


Ringo Eco

 

Projekti eesmärgiks oli paigaldada RingoEco kogumiskastid Tallinna Teaduspark Tehnopoli linnaku ning Tallinna Linnavalitsuse ruumidesse. Esialgne projektiplaan ületati mitmekordselt, plaanitud 4 asukohale lisaks viidi projekt ellu veel 35 asukohas. Pakendite tagastuskaste paigaldati 4 tk asemel 65 tk ning kogumiskaste paigaldati 4 asemel 25 tk. Vaid büroohoonete köökidesse läks plaanitust (6×60) vähem tagastuskaste, kuna projekti käigus ilmnes, et olukorras, kus rahvas pole veel uue teenusega harjunud ei soovitud igasse hoone kööki kasti „niisama seisma“ panna. Seetõttu pöörati suurema kontaktiivsuse ja tähelepanu saamiseks rohkem tähelepanu kaubanduskeskustele, kus toidukohad olid teenusega liitumas.

Koostöö Tallinna linnaga toimis suurepäraselt. Linn kajastas pakendiringluse temaatikat Tallinna Linnatunni telesaates. Ringmajanduse osakonna inimesed aitasid suhelda toidukohtadega (nt Kaarli pst). Koostöös ringmajanduse osakonna ja Tehnopoliga korraldati korduspakendite teenusepakkujaid tutvustav veebiseminar linna allasutuste töötajatele.

  

2020. aasta Tallinnovation konkursi tulemused

2020. aasta Tallinnovation konkursile kvalifitseerus ühtekokku 12 tööd, kelle seast valis komisjon välja viis kõige perspektiivikamat ideed. Täname kõiki konkursil osalenuid ning soovime võitjatele palju õnne ja jaksu oma ideede elluviimisel!


BIKEEP OÜ

 

Bikeep’i nutikad rattagaraažid ühendavad endas tehnoloogia ja keskkonna säästlikkuse – kombineeritult on need kasutamiseks kõigile linna elanikele. Bikeep nutilahendus toimib isiku tuvastamise põhimõttel ja võimaldab ühte sama rattagaraaži välja rentida erinevatele inimestele, vähendades nii vajaliku infrastruktuuri mahtu, et teenindada ära vajalik hulk rattureid. Bikeep’i süsteem võimaldab tulevikus rattagaraaži kasutada ka Tallinna ühiskaardiga ja omab potentsiaali läbi ühiskaardi süsteemi siduda jalgrattaga ühistranspordi peatusse saabuja ja sealt ühistranspordiga edasi sõitja.

Jalgrattagaraažide eesmärk on soodustada inimesi üha enam eelistama jalgratas-ühistransport liikumisviisi. Tallinn ja ka muud suurlinnad autostuvad üha enam ning see tekitab ummikuid, on mürarohke ja stressirikas. Bikeep usuki, et privaatsete, ilmastiku- ja varguskindlate rattagaraažide abil kasutavad inimesed ühistransporti rohkem ja seeläbi väheneb autode hulk linnaliikluses. 

Bikeep’i koostöö Tallinna linna iga individuaalse osakonnaga oli hea ja leiti uusi kontakte Tallinna linnas, kellega teatud projektide puhul arvestada ning tulevikus koostööd teha. Rattagaraažidesse ja jalgratta liikluse arendamisse suhtusid kõik Tallinna linna ametid toetavalt ning üldiselt on tunda muutust linna mõtte maailmas. Tulevikus on kindlasti erinevatel jalgrattaga seotud projektide teemal lihtsam linnaga suhelda.

 


TEEDE TEHNOKESKUS AS

 

Tallinnovationi projekt võimaldas Teede Tehnokeskusel fokusseerida ja kiirendada riistvaralist arendustegevust ning kohandada oma tooted ja teenused linnatingimustele sobivaks. See omakorda suurendas nii linna ametkondade kui ka linnas teehooldust pakkuvate ettevõtete huvi Teede Tehnokeskuse esitatud idee ja pakutavate teenuste vastu. Autonoomsete mini ilmajaamade 16 lõplikku asukohta valiti välja koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.

Teede Tehnokeskus teab, et teehoolduse planeerimisel lähtutakse üldisest ilmaprognoosist, asukohapõhise asemel, sest ilma seirevõrk on hõre ja seadmed kallid. Just seda probleemi otsustatigi lahendada, luues teeilma seireseadmete võrk, mille abil käivitati teespetsiifiline ilmaprognoosimine ja mille vaatlus- ja prognoosandmeid saab avaldada. Mis samuti tähtis – jaamad on kiired ja soodsad paigaldada.

Uued täiendatud mini ilmajaamad toetavad turvalise, rahuliku ja inimsõbraliku linnakeskkonna kujundamist ning muuhulgas aitavad panustada keskkonnasõbraliku ja ohutu transpordisüsteemi arendamisse, mis toetab Tallinna linna ambitsiooni kaasajastada ja säästlikumaks muuta teehooldust linna teedel. Lisaks toetavad ilmajaamad muidki Tallinna linna Arengustrateegia sihte. Projekt on aidanud tutvustada ettevõtte tegevust ja innovaatilisi mini ilmajaamasid potentsiaalsetele klientidele nii Eestis kui ka mujal.

 


R8 Technologies

 

R8 Technologies lahenduse eesmärk pilootprojektis oli optimeerida Kaja Kultuurikeskuse sisekliimat, hoida kokku energiakulusid kuni 20% ja saavutada väiksem CO2 emissioon, mis muudab nende lahenduse säästlikuks ning toetab Tallinna linna eesmärki vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Kuna puudub vajadus füüsiliste toodete tootmiseks-ostmiseks-paigaldamiseks ning kõik on automaatne – lahendus sisaldab tehisintellekti, on tegemist äärmiselt uuendusliku lahendusega.

Ärikinnisvara tarbib viiendiku kogu energiasektorist, sellest ca 8% moodustavad tehnosüsteemid (ventilatsioon, jahutus, küte). Sageli moodustab sellest suure hulga ülekulu, kuna mugava sisekliima tagamisel ei kasutata reaalaja andmeid ja manuaalselt toimetades võivad tekkida inimlikud eksitused. R8 Technologies on loonud nii-öelda digitaalse operaatori, 24/7 töötava tehisintelligentse tarkvara, mis tõstab ärikinnisvara tehnosüsteemide juhtimise järgmisele tasemele. Tulemuseks on automaatselt ja efektiivselt juhitud HVAC süsteem, mis hoiab kokku kulusid ning muudab süsteemi energiatõhusamaks.

 

R8 Technologies lahendus tekitas palju kõneainet ja selle vajalikkusest ollakse Tallinna linnas teadlikud, paraku jäi selles projektis puudu suuremast valikust sobilike ärihoonete näol. Siiski on uute tehnoloogiliste arenduste puhul väga vajalikud taolised pilootprojektid, mis aitavad ettevõtetel oma uusi teenuseid/tooteid paremini tutvustada.

Tallinna LV, allasutuste ja Kaja Kultuurikeskuse esindajatega koostöö sujus ning kuigi projekti ei saanud täismahus lõpuni viia, soovib R8 Technologies tulevikus koostööd linnaga, teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol ja Kaja Kultuurikeskusega jätkata.


FUSEBOX

 

Tuulikud ja päikesepaneelid ei tooda elektrit regulaarselt. Muutuvate ilmastikuolude tõttu on elektri tootlikkus kas liiga kõrge või liiga madal. Samas nõudlus on enamasti selge struktuuriga. Fuseboxi lahendus on ühendada virtuaalsesse elektrijaama hulganisti eri hooneid, et vastavalt vajadusele elektrit rohkem või vähem kulutada või säästa. Fusebox virtuaalne elektrijaam pakub teenust Balti elektrisüsteemile ja teenib võrgustikuga liitunud elektritootjatele või elektrit tootvatele hoonetele tulu (leides tarbijad hetkedele, kui toimub ületootmine). Eesmärk saavutada 10-40% energiasääst sisekliima juhtimisest.

Fuseboxi virtuaalsesse elektrijaama ühendatud hooned suudavad lühiajaliselt (minutiteks) oma elektritarbimist suurendada või vähendada, mis omakorda pakub tasakaalustamise teenust Balti elektrisüsteemile ja teenib võrgustikuga liitunud hoonete omanikele tulu ja säästu. Innovatiivne virtuaalne elektrijaam hakkab maksma linna asutusetele tulu, mida toob sisse nende paindlikkus. Lahendus on tark, säästlik ja tulus, ning toetab Tallinna targa linna energiatõhususe eesmärki. Tallinna linna abiga oli pilootprojekti raames lihtsam saada kontakti linna allasutustega ning koostöö kogemus on positiivne.

Tallinnovation konkursil osalemine avas Fuseboxile võimaluse alustada koostööd Soome ettevõttega Suomen Tekojää ning käivad läbirääkimised ka muude objektidega Eestis ja Soomes. Projekti käigus saadi palju uusi kontakte ning Tallinnovationi konkursi raames esitatud lahendus on hetkel käimasolevate piloothoonete esindajate poolt väga suure huviga vastu võetud.


AIOTEX

 

Tallinna linna eesmärk muutuda kaasaegsemaks ja säästlikumaks on võimalik Aiotexi välja pakutud lahenduse digitalSpace abil, kus Tallinna elanikud saavad kiirelt ja vahetult teavitada linnavaraga seotud probleemidest/puudustest just seda osakonda, kes on vastutav kindla vara eest linnaruumis ning seeläbi muuta linna teenistujate töö efektiivsemaks. Avalikus ruumis on palju objekte, mille korrashoiu tagamiseks kulub eri osaliste vahel infot liigutades palju aega. Probleem on seni seisnenud selles, et kõik toimub manuaalselt.

Tallinna linna 2035 strateegias on rõhutatud eesmärki muuta linna ja elanike vaheline suhtlus sujuvamaks ja vahetumaks. Samuti et linnaelanikel oleks võimalik ka ise panustada oma koduümbruse korrashoidu. Kasutades digitalSpaces platvormi saame luua seose füüsilise asukoha ja digitaalse info vahel – bussipeatused, hooned – nii on võimalik linnakodanikel teavitada hoone haldajat võimalikest probleemidest, saada infot hoone kohta või juhtida seadmeid (näiteks uksed, väravad, küte, ventilatsioon). Automatiseeritud info jagamise protsess toimib objektidele pandud QR-koodi võrgustiku abil.

Tänu pilotiseerimisele on Aiotex saanud kinnitust oma lahenduse vajalikkusest. Kuna lahendus on asukohast sõltumatu, plaanitakse sellega ka välisturgudele minna.