Skip to content

Targa linna
innovatsioonifond

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. september 2021. aasta

Osale Kohtla-Järve innovatsioonikonkursil

Kohtla-Järve linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutavad sel sügisel välja innovatsioonikonkursi, targa linna lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks Kohtla-Järvel. Konkursi auhinnafondi suurus on 20 000 eurot, millest 10 000 eurot jaotati ära kevadises voorus.

Innovatsioonikonkursi eesmärk on:

 • toetada Kohtla-Järve linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd, võimaldades uudsete riist- ja tarkvaratoodete kasutamist Kohtla-Järve linnas;
 • toetada Kohtla-Järve linna ambitsiooni muuta linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikuks, kodanikusõbralikuks ja avatuks;
 • tutvustada Kohtla-Järve linnale innovaatilisi targa linna lahendusi, tooteid ja teenuseid;
 • arendada Kohtla-Järve linnateenistujate teadlikkust uutest võimalikest innovaatilistest lahendustest linnakeskkonnas.
Taotluste esitamise tähtaeg: 6. september 2021. aasta

Kui sul on põnev idee, kuidas luua uusi targa linna lahendusi või muuta olemasolevaid paremaks, siis on see konkurss mõeldud just Sulle. Saada oma idee Kohtla-Järve innovatioonikonkursile!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ideed esitades saad

 • rakendada oma tooteid/teenuseid Kohtla-Järve linnas;
 • viia läbi pilootprojekte Kohtla-Järve linna reaalses elukeskkonnas;
 • reaalajas tagasisidet oma tootele/teenusele;
 • Kohtla-Järve linnalt vajalikke kontakte, nõuandeid, vahendeid (sh infrastruktuurile ligipääsu vm vajalikku oma projekti elluviimiseks linnakeskkonnas);
 • kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge projekti elluviimisel.

Kui Sul tekkis huvi

Esita taotlus kui Sinu ettevõte

 • on tegutsenud vähemalt viimased 6 kuud; 
 • omab vähemalt 1 täiskohaga töötajat;
 • on välja töötanud ja pakub tooteid/teenuseid targa linna valdkonnas;
 • toote/teenuse rakendamine Kohtla-Järve linnas toetab Kohtla-Järve linna arengukavas märgitud eesmärke (keskkonnasõbralik, säästlik, uuendusmeelne).

Taotluse esitamiseks peab lahendus olema

 • välja arendatud ettevõtte enda poolt;
 • parendama olemasolevat lahendust või pakkuma välja täiesti uue lahenduse, mis on säästlikum, keskkonnasõbralikum, uuenduslikum või muul moel parem ja silmapaistvam;
 • läbinud esialgse prototüüpimise faasi (esialgne prototüüp ei ole täisfunktsionaalne prototüüp) ja toode või teenus peab töötama reaalajas, valdavalt tõrgeteta;
 • uuenduslik. 

Taotluse esitamise protsess

Vastavuse kontroll

Tehnopol kontrollib taotlejat ja taotlust ning projektikirjelduse vastavust taotlusvooru tingimustele. Tehnopol küsib taotlejalt lisainfot.

Eelvaliku tegemine

Tehnopol koostöös Kohtla-Järve linna esindajaga valivad välja parimad ideed ja lahendused ning informeerib taotlejaid esitlusvooru pääsemisest.

Ettekanded komisjonile

Esitlusvooru pääsenud teevad 10 minuti jooksul komisjonile ettekande. Komisjoni kuuluvad Kohtla-Järve linna ja Tehnopoli eksperdid, investorid ja mentorid.

Võitjate valik

Komisjon valib parimad, kes saavad koostöövõimaluse Kohtla-Järve linnaga.

Lepingu sõlmimine

Tehnopol sõlmib komisjoni valitud ettevõtetega lepingud, mille kolmas osapool on Kohtla-Järve linn.

Täitmise jälgimine

Tehnopol jälgib projekti elluviimist ning väljamaksete tegemist.

Olga Kurdovskaja

Startup Inkubaator Narva programmijuht

+372 5388 1629
olga.kurdovskaja@tehnopol.ee

Kui Sul tekkis huvi