Skip to content

Targa linna
innovatsioonifond

Taotluste vastuvõtt 2022. aasta Kohtla-Järve innovatsioonifondi teise vooru on lõppenud!

Osale Kohtla-Järve innovatsioonikonkursil

Kohtla-Järve linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutavad sel kevadel välja innovatsioonikonkursi, targa linna lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks Kohtla-Järvel. Konkursi auhinnafondi suurus on 30 000 eurot.

Innovatsioonikonkursi eesmärk on:

 • toetada Kohtla-Järve linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd, võimaldades uudsete riist- ja tarkvaratoodete kasutamist Kohtla-Järve linnas;
 • toetada Kohtla-Järve linna ambitsiooni muuta linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikuks, kodanikusõbralikuks ja avatuks;
 • tutvustada Kohtla-Järve linnale innovaatilisi targa linna lahendusi, tooteid ja teenuseid;
 • arendada Kohtla-Järve linnateenistujate teadlikkust uutest võimalikest innovaatilistest lahendustest linnakeskkonnas.

Kui sul on põnev idee, kuidas luua uusi targa linna lahendusi või muuta olemasolevaid paremaks, siis on see konkurss mõeldud just Sulle. Saada oma idee Kohtla-Järve innovatioonikonkursile!

Ideed esitades saad

 • rakendada oma tooteid/teenuseid Kohtla-Järve linnas;
 • viia läbi pilootprojekte Kohtla-Järve linna reaalses elukeskkonnas;
 • reaalajas tagasisidet oma tootele/teenusele;
 • Kohtla-Järve linnalt vajalikke kontakte, nõuandeid, vahendeid (sh infrastruktuurile ligipääsu vm vajalikku oma projekti elluviimiseks linnakeskkonnas);
 • kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge projekti elluviimisel.

Kui Sul tekkis huvi

Esita taotlus kui Sinu ettevõte

 • on tegutsenud vähemalt viimased 6 kuud; 
 • omab vähemalt 1 täiskohaga töötajat;
 • on välja töötanud ja pakub tooteid/teenuseid targa linna valdkonnas;
 • toote/teenuse rakendamine Kohtla-Järve linnas toetab Kohtla-Järve linna arengukavas märgitud eesmärke (keskkonnasõbralik, säästlik, uuendusmeelne).

Taotluse esitamiseks peab lahendus olema

 • välja arendatud ettevõtte enda poolt;
 • parendama olemasolevat lahendust või pakkuma välja täiesti uue lahenduse, mis on säästlikum, keskkonnasõbralikum, uuenduslikum või muul moel parem ja silmapaistvam;
 • läbinud esialgse prototüüpimise faasi (esialgne prototüüp ei ole täisfunktsionaalne prototüüp) ja toode või teenus peab töötama reaalajas, valdavalt tõrgeteta;
 • uuenduslik. 
 • NB! Ettevõte võib asuda ükskõik millises Eesti otsas, aga konkursi raames peab olema soov ja valmidus arendada Kohtla-Järve kohalikku elu

Taotluse esitamise protsess

Vastavuse kontroll

Tehnopol kontrollib taotlejat ja taotlust ning projektikirjelduse vastavust taotlusvooru tingimustele. Tehnopol küsib taotlejalt lisainfot.

Eelvaliku tegemine

Tehnopol koostöös Kohtla-Järve linna esindajaga valivad välja parimad ideed ja lahendused ning informeerib taotlejaid esitlusvooru pääsemisest.

Ettekanded komisjonile

Esitlusvooru pääsenud teevad 10 minuti jooksul komisjonile ettekande. Komisjoni kuuluvad Kohtla-Järve linna ja Tehnopoli eksperdid, investorid ja mentorid.

Võitjate valik

Komisjon valib parimad, kes saavad koostöövõimaluse Kohtla-Järve linnaga.

Lepingu sõlmimine

Tehnopol sõlmib komisjoni valitud ettevõtetega lepingud, mille kolmas osapool on Kohtla-Järve linn.

Täitmise jälgimine

Tehnopol jälgib projekti elluviimist ning väljamaksete tegemist.

Olga Kurdovskaja

Startup Inkubaator Narva programmijuht

+372 5388 1629
olga.kurdovskaja@tehnopol.ee

Kui Sul tekkis huvi