Tutvu konkursi võitjatega

2023. aasta

Esmakordselt toimunud Pärnu innovatsioonikonkurss osutus väga edukaks. Laekunud 30 taotluse seast valis žürii välja viis ettevõtet, kelle lahenduste jõudmist linnaruumi toetatakse kokku 63 000 euroga. Soovime õnne kõikidele võitjatele! Konkursi eesmärgiks on toetada tarkade lahenduste jõudmist Pärnu linnakeskkonda.

Rahastuse oma ideede elluviimiseks said Solintel (20 000 eurot), Seventh Sense (14 700 eurot), Triumf Research (14 000 eurot), Traffest (10 800 eurot) ja Fudloop (3500 eurot).

Solintel

Solintel arendab ja toodab smart city platvormil päikese- ja tuuleenergial töötavaid on- and off-grid multifunktsionaalseid tänavavalgusteid, mis on unikaalne lahendus seal, kus päikesevalguse jaotus aasta jooksul on väga ebaühtlane ja kus sajab lund. Need tänavavalgustid suudavad toota rohkem energiat, kui seda on tänava valgustamiseks vaja. Projekti eesmärgiks on panna alus targa linna teenusteks vajaliku infrastruktuuri loomisel ja tuua Pärnu linna kõigile nähtavat kliima- ja keskkonnahoidliku innovatsiooni, mille eesmärk on muuta linnakodanike elu paremaks.

Seventh Sense

7Sense loob pimedatele ja vaegnägijatele mõeldud innovaatilist tehnoloogiat, mis võimaldab sihtgrupil elada iseseisvamat, vabamat ja turvalisemat elu. 7Sense on unikaalne ja patenteeritud tehnoloogiline lahendus, mille peamine komponent on pimedate või vaegnägijate poolt kantav seade. Seade kogub 3D- ja termokaamerate abil informatsiooni lähikeskkonnast ning edastab kasutajale otsaesisele puudutuste (haptiline materjal - sajad puudutust ning kerget survet avaldavad punktid) kaudu infot teda ümbritsevatest objektidest, takistustest ning liikumisest. See võimaldab kasutajal teha otsuseid oma liikumistrajektoori ja turvalisuse kohta. Projekti eesmärk Pärnus on suurendada pimedate ja vaegnägijate kaasatust ning võimalusi avalikus linnaruumis liikumiseks.

Triumf Research

Triumf Health´i eesmärgiks on pakkuda lastele juurdepääasu digitaalse vaimse tervise õppemängule. Triumfland Saga on mobiilirakenduses olev õppemäng, mis on suunatud vaimse tervise edendamisele, et lastel oleksid paremad võimalused iseenda heaolu eest hoolitseda (sh suvevaheajal). Projekt keskendub laste vaimse tervise parandamisele ja toetamisele, kasutades mängulist ja harivat lähenemist. Pärnu projekti käigus koolitatakse kohalikke tugispetsialiste ja haridustöötajaid, et tagada rakenduse tõhus kasutamine ja laste toetamine, tõstes laste üldist heaolu ja õppeedukust. Triumfland Saga katab vaimse tervise püramiidi esimesi astmeid, et vähendada koormust eriarstiabisse, kuhu on pikad järjekorrad ja keeruline pääseda.

Traffest

TRAFFEST tegeleb intelligentsete transpordisüsteemidega, nende arendamise, ehitamise ja hooldamisega Eesti linnades, maanteedel ja riigipiiril. Projekti eesmärk Pärnus on liikuvuse parendamine linnas, kasutades väärtuslikke liikuvusandmeid, samuti liiklejate tark suunamine ja juhtimine. Pärnus testimisel olev toode on uusim ja täpseim tehnoloogia - tehisaru poolt treenitud termokaamera, mis on mõeldud erinevate liiklejagruppide (sõidukid, kergliiklejad, jalakäijad) tuvastamiseks ja nende loendamiseks. Süsteemiga liidetakse projektsioonimärk, mis kuvab teekattele valgusmärgistuse (liiklusmärk) eesmärgiga propageerida kergliiklust piirkonnas.

Fudloop

FudLoopi eesmärk on päästa äraviskamisele minevat toitu ja jagada seda oma kasutajatele läbi toidujagamiskappide. Ettevõte tegeleb toidupäästmisega ja sellega seoses jäätmetekke vältimisega. Muidu ära viskamisele minev toit päästetakse ja suunatakse läbi toidujagamiskappide inimtarbimisse. Ettevõtte ärimudel on uuendusmeelne terves maailmas (kuutasu abil toidu saamine) ja propageerib mõistlikku ning jätkusuutlikku tarbimist.