Skip to content

Targa linna
innovatsioonifond

Pärnu innovatsioonifond ootab Sinu ideed!

Kandideerimine on hetkel suletud!

Tutvu varasemate aastate võitjatega:

Osale Pärnu innovatsioonikonkursil

Pärnu linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutavad välja innovatsioonikonkursi, targa linna lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks Pärnu linna haldusalas. Konkursi auhinnafondi suurus on  63 000 eurot.

Innovatsioonikonkursi eesmärk on:

 • toetada Pärnu ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd, võimaldades uudsete riist- ja tarkvaratoodete kasutamist Pärnu linnas;
 • toetada Pärnu ambitsiooni muuta linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikumaks, inimsõbralikumaks ja avatumaks;
 • tutvustada Pärnule innovaatilisi targa linna lahendusi, tooteid ja teenuseid.
Ettevõte võib asuda ükskõik millises Eesti otsas, aga konkursi raames peab olema soov ja valmidus arendada Pärnu kohalikku elu ja piloteerida lahendust just Pärnus.

Kui sul on põnev idee, kuidas uudsete targa linna lahendustega edendada elu Pärnus, muutes linnakeskkonda sõbralikumaks, siis on see konkurss mõeldud just Sulle. Saada oma idee Pärnu innovatioonikonkursile!

Ideed esitades saad

 • rakendada oma tooteid/teenuseid Pärnu linnas
 • viia läbi pilootprojekte Pärnu linna reaalses elukeskkonnas
 • reaalajas tagasisidet oma targa linna tootele/teenusele
 • Pärnu linnalt vajalikke kontakte, nõuandeid, vahendeid (sh infrastruktuurile ligipääsu vm vajalikku oma projekti elluviimiseks linnakeskkonnas).
 • Taotleda oma targa linna toote või teenuse elluviimiseks toetust kuni 20 000 eurot
 • kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge projekti elluviimisel
 • nähtavuse Tehnopoli ja Pärnu turunduskommunikatsiooni kanalites ja meedias

Kui Sul tekkis huvi

Esita taotlus kui Sinu ettevõte

 • on tegutsenud vähemalt viimased 6 kuud; 
 • omab vähemalt 1 täiskohaga töötajat;
 • viimase kuue kuu käive on vähemalt 10 000 eurot;
 • on välja töötanud ja pakub tooteid/teenuseid targa linna valdkonnas;
 • toote/teenuse rakendamine Pärnus toetab Pärnu arengukavas märgitud eesmärke (keskkonnasõbralik, säästlik, uuendusmeelne);
 • on tasunud kõik riiklikud ja kohaliku omavalitsuse maksud ning sinu ettevõttel pole Pärnu linna ees võlgnevusi;
 • tegutseb ja selle osas pole käivitatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust.

Taotluse esitamiseks peab lahendus olema

 • välja arendatud ettevõtte enda poolt;
 • parendama olemasolevat lahendust või pakkuma välja täiesti uue lahenduse, mis on säästlikum, keskkonnasõbralikum, uuenduslikum või muul moel parem ja silmapaistvam;
 • läbinud esialgse prototüüpimise faasi (esialgne prototüüp ei ole täisfunktsionaalne prototüüp) ja toode või teenus peab töötama reaalajas, valdavalt tõrgeteta;
 • innovaatiline, ootame nii riistvara- kui ka tarkvara lahendusi
 • vastavuses konkursi teemavaldkonnale ja väljakutsetele. 

NB! Ettevõte võib asuda ükskõik millises Eesti otsas, aga konkursi raames peab olema soov ja valmidus arendada Pärnu kohalikku elu ja piloteerida lahendust just Pärnus.

Taotluse esitamise protsess

Vastavuse kontroll

Tehnopol kontrollib taotlejat ja taotlust ning projektikirjelduse vastavust taotlusvooru tingimustele. Tehnopol küsib taotlejalt lisainfot.

Eelvaliku tegemine

Tehnopol koostöös Pärnu esindajaga valivad välja parimad ideed ja lahendused ning informeerib taotlejaid esitlusvooru pääsemisest.

Ettekanded komisjonile

Esitlusvooru pääsenud teevad 10 minuti jooksul komisjonile ettekande. Komisjoni kuuluvad Pärnu linnavalitsuse ja Tehnopoli eksperdid, investorid ja mentorid.

Võitjate valik

Komisjon valib parimad, kes saavad koostöövõimaluse Pärnu linnaga

Lepingu sõlmimine

Tehnopol sõlmib komisjoni valitud ettevõtetega lepingud, mille kolmas osapool on Pärnu linn.

Täitmise jälgimine

Tehnopol jälgib projekti elluviimist ning väljamaksete tegemist.

Kristin Puusepp

Pärnu innovatsioonifondi kontakt

+372 5693 0458
kristin.puusepp@tehnopol.ee

Tutvu varasemate