Tallinnovation – Targa linna innovatsioonifond Skip to content

Osale Tallinnovation innovatsioonikonkursil

Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kuulutavad sel kevadel välja „Tallinnovation“ innovatsioonikonkursi, targa linna lahenduste leidmiseks ja rakendamiseks Tallinnas.

Tallinnovation konkursi eesmärk on:

 • toetada Tallinna linna ja tehnoloogiaettevõtete omavahelist koostööd, võimaldades uudsete riist- ja tarkvaratoodete kasutamist Tallinna linnas;
 • toetada Tallinna linna ambitsiooni muuta linnakeskkond kaasaegsemaks, säästlikuks, kodanikusõbralikuks ja avatuks;
 • tutvustada Tallinna linnale innovaatilisi targa linna lahendusi, tooteid ja teenuseid;
 • arendada Tallinna linna töötajate ja ametnike teadlikkust uutest võimalikest innovaatilistest lahendustest linnakeskkonnas.

Kui sul on põnev idee, kuidas luua uusi targa linna lahendusi või muuta olemasolevaid paremaks, siis on see konkurss mõeldud just Sulle. Saada oma idee Tallinnovation konkursile!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ideed esitades saad

 • rakendada oma tooteid/teenuseid Tallinna linnas;
 • viia läbi pilootprojekte Tallinna linna reaalses elukeskkonnas;
 • reaalajas tagasisidet oma tootele/teenusele;
 • Tallinna linnalt vajalikke kontakte, nõuandeid, vahendeid (sh infrastruktuurile ligipääsu vm vajalikku oma projekti elluviimiseks linnakeskkonnas);
 • finantsvahendeid (toetus) Tallinna linnalt;
 • Tallinna linnalt referentse ja soovitusi oma müügi – ja eksporditegevuse toetuseks;
 • kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge projekti elluviimisel.

Esita taotlus kui Sinu ettevõte

 • on registreeritud Tallinna linnas;
 • on tegutsenud vähemalt viimased 6 kuud (kandideerimise hetkest); 
 • omab vähemalt 1 täiskohaga töötajat;
 • omab käivet vähemalt viimase 6 kuu osas kokku summas 10 000 eurot (kandideerimise hetkest);
 • on välja töötanud ja pakub tooteid/teenuseid targa linna valdkonnas;
 • toote/teenuse rakendamine Tallinna linnas toetab Tallinna linna arengukavas märgitud eesmärke (keskkonnasõbralik, säästlik, uuendusmeelne).

Taotluse esitamiseks peab lahendus olema

Eriti oodatud on lahendused turismi ja e-teenuste valdkonnas, ringmajanduse soodustamises, kohalike kogukondade arendamises ja Tallinn-Helsingi kaksiklinna koostöö soodustamises.
 • välja arendatud ettevõtte enda poolt;
 • parendama olemasolevat lahendust või pakkuma välja täiesti uue lahenduse, mis on säästlikum, keskkonnasõbralikum, uuenduslikum või muul moel parem ja silmapaistvam;
 • läbinud prototüüpimise faasi ja toode või teenus peab töötama reaalajas, valdavalt tõrgeteta;
 • uuenduslik. 

Taotluse esitamise protsess

Vastavuse kontroll

Tehnopol kontrollib taotlejat ja taotlust ning projektikirjelduse vastavust taotlusvooru tingimustele. Tehnopol küsib taotlejalt lisainfot.

Eelvaliku tegemine

Tehnopol koostöös Tallinna esindajaga valivad välja parimad ideed ja lahendused ning informeerib taotlejaid esitlusvooru pääsemisest.

Ettekanded komisjonile

Esitlusvooru pääsenud teevad 10 minuti jooksul komisjonile ettekande. Komisjoni kuuluvad Tallinna linna ja Tehnopoli eksperdid, investorid ja mentorid.

Võitjate valik

Komisjon valib parimad, kes saavad kas toetuse ja/või koostöövõimaluse Tallinna linnaga.

Lepingu sõlmimine

Tehnopol sõlmib komisjoni valitud ettevõtetega lepingud, mille kolmas osapool on Tallinna linn.

Täitmise jälgimine

Tehnopol jälgib projekti elluviimist ning väljamaksete tegemist.